TrennMet logo

EN   DE   PL

 

Rodzaje tłoków do maszyn odlewniczych

W przemyśle odlewniczym tłoki odgrywają kluczową rolę w procesie formowania wyrobów metalowych. Rodzaje tłoków do maszyn odlewniczych są różnorodne, przy czym każdy z nich ma swoje unikalne właściwości i zastosowania.

Tłoki hydrauliczne

Tłoki hydrauliczne są powszechnie stosowane w maszynach odlewniczych, ze względu na wysoką siłę napędową i precyzję pracy. Ich działanie opiera się na przekazywaniu energii poprzez ciecz (najczęściej olej) pod wysokim ciśnieniem, co pozwala na generowanie znacznych sił w stosunkowo niewielkich przestrzeniach. Hydrauliczne tłoki do maszyn odlewniczych zapewniają płynną i precyzyjną pracę, co jest szczególnie ważne podczas procesów odlewania wymagających dokładności.

Tłoki pneumatyczne

Innym rodzajem tłoków stosowanych w maszynach odlewniczych są tłoki pneumatyczne, które wykorzystują sprężone powietrze jako medium napędowe. Choć charakteryzują się mniejszą siłą napędową niż tłoki hydrauliczne, to jednak są lżejsze, prostsze w konstrukcji i tańsze w eksploatacji. Dzięki temu znajdują zastosowanie w prostszych i mniejszych maszynach odlewniczych lub tam, gdzie wymagana siła napędowa nie jest zbyt duża.

Tłoki magnetyczne

Tłoki magnetyczne wykorzystują zjawisko elektromagnetyzmu do przekazywania siły napędowej. Są one stosowane przede wszystkim tam, gdzie konieczne jest osiągnięcie niewielkich przemieszczeń tłoka, ale przy wysokich prędkościach. Istotną zaletą tłoków magnetycznych jest brak konieczności stosowania uszczelek oraz ich bezstykowe działanie, co pozwala na eliminację zużycia mechanicznego i redukcję kosztów serwisowych.

Tłoki mechaniczne

Tłoki mechaniczne są najprostszym rodzajem tłoków stosowanych w maszynach odlewniczych. Ich działanie opiera się na przekazywaniu siły napędowej poprzez elementy mechaniczne, takie jak koła zębate, śruby czy dźwignie. Tego typu tłoki są często stosowane w prostych konstrukcjach maszyn odlewniczych, ze względu na ich niską cenę i łatwość serwisowania.